Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Nationalparker

I närheten av Bottniska vikens Strandväg finns det två havsnära nationalparker, dvs. Bottenhavets nationalpark utanför Nystadstrakten och Satakunta samt Bottenvikens nationalpark i Norra Österbotten. Därtill ligger Puurijärvi-Isosuo nationalpark vid Kumo älv på fastlandet i Satakunta och Lauhanvuori nationalpark i Södra Österbotten.

 

Bottenhavets nationalpark

I Bottenhavets nationalpark kan du bekanta dig med den särpräglade och ständigt föränderliga skärgårdsnaturen, där sydliga och nordliga arter möts. Nationalparken består av Skarvörarnas, Gummandooras och Bogaskärs skärgårdar, Bredviksfjärden samt Luvias, Raumos, Nystads och Sexmilarens skärgårdar. Du kan ta dig till parkens fyröar eller till den karga yttre skärgården från någon av hamnarna på fastlandet. Hela 98 % av nationalparken ligger under vatten. Följaktligen har parken särskilt stor betydelse för skyddandet av undervattensnaturen.

 

Information on Bottenhavets nationalpark. Satakunta kustområdets servicesidor:

http://www.selkameri.fi/fi/etusivu/etusivu_.html

 

Bottenhavets nationalpark i Facebook:

http://www.facebook.com/selkameri

 

Bottenvikens nationalpark

I Bottenvikens nationalpark kan man bekanta sig med den p.g.a. landhöjningen unika, ständigt föränderliga havsnaturen samt med fiskelägen och kulturlandskap som den traditionella fiskenäringen bildat. För dykare finns en undervattensnaturstig. Fågelfaunan är rik, och i områdets karakteristiska flora ingår flera sällsynta eller utrotningshotade arter. Parken lämpar sig väl som ett en till två dagars utfärdsmål för den som är van att röra sig på havet.

 

Information om Bottenvikens nationalpark:

Perämeren kansallispuiston vedenalainen luontopolku

Broschyr om undervattensnaturstigen

 

Forststyrelsens webbsidor

http://www.utinaturen.fi/utflyktsmal/nationalparker/bottenviken/Sidor/Default.aspx

 

Bottenvikens nationalpark i Facebook:

http://www.facebook.com/peramerenkansallispuisto

 

Puurijärvi-Isosuos nationalpark

Puurijärvi-Isosuo nationalpark är belägen invid Kumo älv och hör delvis till Kumo älvdals landskapsområde. Till nationalparken hör både vidsträckta myrmarker och det låga, frodiga träsket Puurijärvi, som även internationellt sett är ett betydande fågelmål mitt i Satakuntas kulturlandskap.

 

Information om Satakunta områdets nationalparker på Satakunta förbundets webbsidor:

http://www.satakunta.fi/site.aspx?taso=1&id=592

 

På Forststyrelsens webbplats Ut-i-naturen

www.utinaturen.fi/puurijarvi-isosuo

 

Broschyr om Puurijärvi-Isosuos nationalpark

 

Puurijärvi-Isosuo i Facebook

http://www.facebook.com/puurijarvi

 

Lauhanvuori nationalpark

Österbottens jämna terräng avbryts av det jämnt stigande Lauhanvuori, som är ett av Västra Finlands högsta ställen. Parkens landskap består av karga tallmoar, källor och källbäckar, myrar med gölar samt forna stenstränder. Lauhanvuori nationalpark lämpar sig för dagsutflykter. Det finns ett utsiktstorn, eldstad med skyddstak, platser där man kan göra upp eld, utedass, utmärkta rutter och skidspår på vintern.

 

Tilläggsinformation om Lauhanvuori omgivning

http://lauha.fi/index.php?sid=24

 

Lauhanvuori rutter

http://www.suupohja.fi/reitit/it_reitti1.html

 

Lauhanvuori i Facebook

http://www.facebook.com/lauhanvuorenkansallispuisto