Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Natur

Naturen på Bottniska vikens kustområden innehåller många magnifika element. Nationallandskapen, på riksplan värdefulla landskapsområden samt nationalparkerna tillsammans med havsnära mål bildar en unik miljö. Naturen och dess olika element är närvarnade vare sig du befinner dig i mitten av Strandvägens byamiljöer eller på Bottniska vikens kust, i söder eller i norr.