Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Nationallandskapen

En arbetsgrupp inrättades i Miljöministeriet år 1992 i anknytning till jubileumsåret av Finlands 75-års självständighet. Arbetsgruppen fick som uppgift att utse nationallandskapen i Finland. Nationallandskapen är kända landskapssevärdheter i vårt land och ger en bild av de mest representativa natur- och kulturdragen i Finlands olika delar. Utmed Bottniska vikens Strandväg finns det tre mål som har utsetts som Finlands nationallandskap: Kvarkens skärgård, Karlö och Tornedalen.

 

Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård upptogs på Unescos lista över världsnaturarv år 2005. Området är Finlands första världsnaturarv. Kvarkens skärgård och Höga Kusten bildar tillsammans ett världsarv gemensamt för två länder. Finlands flacka moränskärgård och Sveriges branta, klippiga stränder tillsammans skapar en bild av hur istiden, som tog slut för 10 000 år sedan, har förorsakat landhöjning som i sin tur har haft inverkan på natur och kultur. Arealen för Kvarkens skärgård är 326 300 hektar med 6 550 öar. Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå-Maxmo är kommuner i skärgården. Av öarna är Replot Finlands åttonde största ö. Du kan bekanta dig med Kvarkens naturarv i Kvarkens Naturcentrum Terranova som ligger i Vasa.

 

Kvarkens Naturcentrum Terranova: http://terranova.vaasa.fi/?id=1&lang=3

Forststyrelsens Kvarkens skärgård: www.kvarken.fi

 

Karlö

Landhöjning präglar hela Bottniska vikens kust. Kvarkens område har delvis på grund av detta fenomen utsetts till Unescos naturarv. Här härskar låga moränholmar. Låg är också Bottenvikens största ö, Karlö. Naturutställningen på Karlös naturhus beskriver landhöjningskustens särdrag, havsnära natur och levnadssätt. I planeringen av utställningen har man utnyttjat den kunskap som Uleåborgs universitets forskningsstation har erhållit om Bottenvikens natur.

 

Karlö naturhus:  http://www.luotokeskus.fi/ (på finska)

 

Aavasaksa och Tornedalen

Tornedalen representerar det äldsta och mest etablerade kulturlandskapet i Keminmaa. Tornedalen består av kommunerna utmed Torneälven på båda sidorna av gränsen mellan Finland och Sverige. I Finland hör Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio och Enontekis kommuner till detta område. Bosättningen i Tornedalen är den äldsta i hela regionen. Kulturell enhetlighet har alltid varit ett rådande särdrag på bägge sidorna av älven och så är läget även i dag. Fortfarande hittar man byacentrum med samma namn på båda sidorna av gränsen. Riksgränsen drogs mitt i älven först i freden i Fredrikshamn år 1809.

 

Kulttuurinen yhtenäisyys on aina ollut vallitseva piirre molemmin puolin jokea – niin myös nykyään. Edelleen molemmin puolin rajaa löytyy samannimisiä kyläkeskuksia. Valtakunnanraja vedettiin joen keskelle vasta Haminan rauhassa vuonna 1809.

 

Landskapsmässigt är älvdalen flack, fastän skogsklädda höjder kantar älvdalen särskilt på norra delen av området. Den 520 km långa Torneälven är Europas längsta älv som flyter fri. Utmed älven finns det flera berömda forsar som har traditioner som fiskeställen. På stranden av Kukkolaforsen finns det gamla timmerbodar, och forsen var i början av 1800-talet Tornedalens största by. Andra forsar i Torneälven är bl.a. Matkakoski, Korpikoski, Vuennonkoski och Valkeakoski.

 

Introduktionstextens källor:

www.ymparisto.fi (på finska)
www.rky.fi

 

Tilläggsinformation om temat på Miljöministeriets webbsidor:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=326466&lan=fi&clan=fi#a0 (på finska)

 

Kuvatoimisto Fennevision:

http://www.fennevision.fi/aavasaksa-ja-tornionjokilaakso.html (på finska)