Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Landskapsområden

Enligt statsrådets principbeslut (1995) har vi 156 nationellt värdefulla landskapsområden i Finland. Områdenas sammanlagda areal är 730 000 hektar. De flesta landskapsområdena är belägna i odlingsområdena i södra och västra Finland.

 

På Bottniska vikens Strandväg och i dess omgivning finns det 11 nationellt värdefulla landskapsområden.

 

 1. Untamala- Kodjala, Laitila (på finska)
 2. Ytterö– Björneborg (på finska)
 3. Vittisbofjärd– Björneborg (på finska)
 4. Härkmeri– Kristinestad (på finska)
 5. Övermalax- Åminne, Malax, Korsholm (på finska)
 6. Kyroälvdal-Korsholm, Lillkyro, Storkyro, Ylistaro (på finska)
 7. Söderfjärden i Solf– Vasa, Korsholm, Malax
 8. Gamla Vasa – Vasa
 9. Vörå älvdal – Vörå (på finska)
 10. Björköby – Korsholm
 11. Slättlandet i Limingo – Limingo (på finska)
 12. Simojoen suun kulttuurimaisemat – Simo (på finska)
 13. Tornionjokilaakso – Tornio ja Ylitornio (på finska)

 

Indelningen i landskapsprovinser: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=362551&lan=fi&clan=sv

 

Läs mera om temat i adressen:  http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=403441&lan=fi&clan=sv

 

Områdena på kartan:  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=44140&lan=fi (på finska)