Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Havsnärhet

En gång i tiderna slingrade sig den gamla postvägen utmed Bottniska vikens stränder norrut från by till by. Under flera hundra år har den för västkusten typiska landhöjningen haft sin inverkan genom att på flera ställen bryta den raka utsikten från vägen till havet. Längs den Bottniska vikens kust finns det flera fyrar dit man arrangerar utflykter så gott som året runt. Gamla hamnplatser och fiskehamnar finns också kvar, om än de med tiden har förvandlats till platser för fritidsverksamhet.

 

Ytterligare information om fyrarna på Bottniska viken och om utflykter till fyrarna: http://www.majakkaseura.fi/fin/majakat/majakoille/.

 

Fyrar

Marjaniemi  Karlö

Ulkokalla Kalajoki

Tankar Karleby

Valsörarna Korsholm

Sälgrund  Kaskö

Säbbskär Luvia

Kylmäpihlaja Raumo

Enskär Gustavs

 

Hamnar

Rauman satama, Rauma (på finska)

Laitakari ja kaljaasi Ihana, Luvia (på finska)

Krookan satama, Merikarvia (på finska)

Kaskö Gästhamn, Kaskö

Om Karleby hamns historia, Karleby

Kalajokis Gamla Stad Plassi (på finska)

Wanha Simo -reitti, Simo (på finska)

 

Linnakesaaria

Katanpään linnakesaari, Kustavi (på finska)

Kuuskajaskari, Rauma (på finska)