Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Fornlämningar

Register över fornlämningar

Kulturmiljöns registerportal är en tjänst som upprätthålls av Museiverket. I portalen kan du söka information om fornlämningar och bebyggd miljö på adressen:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx (på finska)

 

Pattijoen Kastellin jätinkirkko (på finska)

Untamalan arkeologiakeskus (på finska)

Yli-Iin Kierikkikeskus (på finska)

 

Mustasaari- Gamla_Vasa_ruiner_8,_juli_2005,_Tommy_Lahti-{s7bed-wg5jc-s1f5f}