Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Historia / Kultur

Den gamla vägen slingrar lugnt genom landsbygden på Bottniska vikens kustområden. Längs med vägen finns det världsarv, fornlämningar och värdefullt kulturarv i form av bebyggelse, som alla utgör en central del av Bottniska vikens äldsta färdrutt. Havet är alltid nära i Strandvägens omgivning. Utflykter till fyrar, evenemang och idylliska byar kompletterar landskapsupplevelsen längs med Strandvägen.

 

Postisoutu postrodden1-{mh17r-7pvdp-u6ijh}_Kuva_ Korsholms kommuns sidorna