Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Geocaching

I geocaching har positionerna för cachen dvs. gömställen märkts ut på Internet, och de letade ställen finns i en verklig miljö. Förutom att leta efter gömställen kan de intresserade själva lägga ut gömställen på Internet. Geocaching-sidorna www.geocaching.com fungerar som de intresserades officiella webbplats och spelunderlägg för geocaching. På de finskspråkiga geocaching-sidorna www.geocache.fi finns det bra tips och anvisningar som hjälper att snabbt komma in i hobbyn. En svenskspråkig geocaching-webbplats finns på adressen www.geocaching.se.

 

Geocaching kräver att du har Internet-förbindelse och registrerar dig på en geocaching-webbplats. En GPS-positionerare underlättar hobbyn, men är inte nödvändig. Det finns många slags gömmor som är av olika storlekar, men oftast är det en frysburk som fungerar som gömman. I burken finns ett geocache-meddelande, en loggbok och möjligen små skatter. Efter att ha hittat gömman återvänder geocacharen till geocaching-sidorna och berättar om sina upplevelser för de andra intresserade.

 

Geocaching och turism

Landskap, aktiviteter och upplevelser utgör attraktionsfaktorer inom turism. Geocaching kan betraktas som ett äventyr, som ett sätt att hitta nya platser och utöka upplevelser. Geocaching sammanför teknologin med friluftsliv och bjuder såväl information som upplevelser åt resenären. En av geocachingens positiva sidor är dess åtkomlighet: vem som helst med dator och Internet-förbindelse kan registrera sig på en geocaching-webbplats och börja med hobbyn. En GPS-positionerare är en väsentlig del av geocaching men många gömmor kan man hitta också med hjälp av en karta. På cachens sidor kan man berätta t.ex. om platsens historia, om förändringarna i omgivningen, om kulturen och levande organismer eller om de minnen man har om platsen.

 

Geocaching som en del av hälso- och naturturism

Geocaching kan betraktas som motion, som ett spännande och utmanande spel och som en hobby som tillför välmående. En aktiv resenär som letar efter spänning och äventyr kan på en geocaching-webbplats söka lämpligt svåra gömmor och gömställen i utmanande terränger. Det finns gömmor bl.a. i grottor, på holmar, på klippor och på ställen som ligger under vatten, och för att komma till dessa mål krävs ofta hjälpmedel. På samma gång ger sökning av gömmor nytt innehåll i turism jämfört med traditionella äventyrs- och naturutflykter.

 

Så som i ekoturism strävar man i geocaching efter att respektera naturen, undvika att skräpa ner samt att förvara de valda gömställena i gott skick. Flera cachen har gömts i ställen som intresserar också naturturister. Med hjälp av denna hobby kan den som är intresserad av naturen bekanta sig med målen och planera utflykter på förhand genom utbudet på geocaching-webbplatserna.
 

Turistrutter kan också anses vara attraktionsfaktorer och att vara på resa bildar en turismupplevelse. Vissa resenärer vill nå sina mål så snabbt som möjligt vilket betyder att de väljer den väg som leder direkt till resemålet. De som njuter av att vara på resa väljer en sådan väg som bjuder på sevärdheter, service och enskilda besöksmål där man kan stanna en stund. På detta sätt kan man kalla en väg och dess näromgivning ett resemål och en turistväg.

 

Källor bl.a.: Naskali, Tiia. Geokätköily -harrastus uusien matkakokemusten ja elämysten tuottajana Pohjanlahden rantatiellä. 2010. Opublicerad. Tilläggsinformation: www.geocaching.com, www.geocache.fi, www.geocaching.se.