Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Cykling

Cykling är ett utmärkt sätt att bekanta sig med näromgivningen. Dessutom är cykling billigt och höjer vår kondition och ger möjlighet att njuta av landskapet i lugn och ro. Rutten för Bottniska vikens Strandväg löper huvudsakligen utmed gamla, slingrande vägar där det inte är lika mycket trafik som på riksvägar och där motorfordon kör med lägre hastigheter. Då du cyklar kan du känna naturens dofter, uppleva hur friskt ett plötsligt sommarregn känns och du kan även lyckas få en pratstund med lokalbefolkningen.

 

Om ni inte har cyklar med er är det möjligt att hyra cykel mot en liten ersättning till exempel på campingområden eller kommunernas turistinformationer. Om ni bor på hotell ingår användningen av cykel oftast i rumspriset.

 

Ytterligare information om cykling:

Cykling som motionsform

Cykellopp året runt: www.fillarikalenteri.fi

Med cykel i Finland: Västkustrutten (nästan samma som rutten för turistvägen)

Cykelrutterna in Ytterölandet, Pori

 

Kuva: Poljin ry http://www.poljin.fi/