Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Aktiviteter

På Strandvägen och i dess näromgivning finns det utmärkta möjligheter för olika aktiviteter. Om du vill bruka muskelstyrka kan du utnyttja bl.a. olika vandrings-, cykel- och paddlingsrutter som finns i olika längder och svårighetsgrader. Geocaching är en ny, växande gren som du kan hålla på med nästan var som helst utmed Strandvägen. Klicka dig till geocaching.com-sidorna, skriv Finland och namnet på kommunen och du är redo för ett äventyr.