Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Teman

En gammal postväg som var huvudled på sin tid ligger som grund för turistvägen Bottniska vikens Strandväg. Den slingrande, smala vägen som löper norrut, från by till by, skiljer sig avsevärt från de moderna riksvägar som för resenärerna snabbt och längs den kortaste vägen till sina mål. Utmed Strandvägen finns det talrika, på riksplan historiskt sett värdefulla kulturmiljöer, imponerande naturmål samt mångsidiga aktiviteter och evenemang som lockar resenären.