Untitled Document Lappi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

Selaa karttaa klikkaamalla.

Kansallispuistot

Pohjanlahden Rantatien läheisyydessä on kaksi merellistä kansallispuistoa, Vakka-Suomen ja Satakunnan edustalla Selkämeren kansallispuisto ja Pohjois- Pohjanmaalla Perämeren kansallispuisto. Lisäksi mantereella on Satakunnassa Puurijärven -Isosuon kansallispuisto Kokoemäenjoen rannalla  ja Pohjanmaan puolella Lauhanvuoren kansallispuisto.

 

Selkämeren kansallispuisto

Selkämeren kansallispuisto on länsirannikon merellinen kansallispuisto. Selkämeren kansallispuistossa voi tutustua ainutlaatuiseen, jatkuvasti muuttuvan saaristoluontoon, jossa eteläinen ja pohjoinen lajisto kohtaavat. Kansallispuisto koostuu Ouran, Gummandooran ja Pooskerin saaristoista, Preiviikinlahdesta sekä Luvian, Rauman, Uudenkaupungin ja Seksmiilarin saaristoista. Puiston majakkasaarille tai karuun ulkosaaristoon pääsee tutustumaan rannikon satamista. Puiston merkitys vedenalaisen luonnon suojelussa on erityisen suuri, kansallispuistosta 98 % on vedenpinnan alla.

 

Tietoa Selkämeren kansallispuistosta:

 

Selkämeren kansallispuisto, Metsähallitus

 

Selkämeren kansallispuiston facebook -sivustot osoitteessa:

http://www.facebook.com/selkameri

 

Perämeren kansallispuisto

Perämeren kansallispuistossa voi tutustua maankohoamisen luomaan ainutlaatuiseen, alati muuttuvaan meriluontoon sekä perinteisen kalastuselinkeinon synnyttämiin kalastustukikohtiin ja perinnemaisemiin.  Sukeltajille Perämeren kansallispuistossa on vedenalainen luontopolku.  Linnusto on rikasta, ja alueen omaleimaisessa kasvilajistossa tavataan useita harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Puisto soveltuu hyvin päivän tai parin veneretkikohteeksi kokeneelle merillä liikkujalle.

 

Tietoa Perämeren kansallispuistosta:

Perämeren kansallispuiston vedenalainen luontopolku

 

Metsähallituksen sivustot

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/perameri/Sivut/Default.aspx

 

Perämeren kansallispuisto facebookissa:

http://www.facebook.com/peramerenkansallispuisto

 

Puurijärven -Isosuon kansallispuisto

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto sijaitsee Kokemäenjoen varrella osana arvokasta Kokemäenjokilaakson maisema-aluetta. Kansallispuistoon kuuluu sekä laajoja suoalueita että matala, rehevä Puurijärvi, joka on kansainvälisestikin merkittävä lintukohde ja ainutlaatuinen, lähes luonnontilainen lintukosteikko Satakuntalaisen kulttuurimaiseman keskellä. Myös kansallispuiston suoalueet ovat linnustoltaan monipuolisia.

 

Satakunnan aluee kansallispuistoista lisää Satakuntaliiton verkkosivustoilla osoitteessa.

http://www.satakunta.fi/site.aspx?taso=1&id=592

 

Metsähallituksen Luontoon sivustoilla

 

Puurijärven -Isosuon kansallispuisto

 

Puurijärvi – Isosuo facebookissa

http://www.facebook.com/puurijarvi

 

Lauhanvuoren kansallispuisto

Pohjanmaan tasaisesta maastosta erottuu yksi Länsi- Suomen korkeimmista paikoista, Lauhanvuori, jonka geologia ja kasvillisuus poikkeavat lähialueesta. Kansallispuiston maisema koostuu karuista mäntykankaista, lähteiköistä ja lähdepuroista, allikkoisista soista sekä kivijadoista eli muinaisista rantakivikoista. Lauhanvuoren kansallispuisto soveltuu päiväretkeilyyn. Alueella on näkötorni, nuotiokatos, tulentekopaikkoja, puukäymälä, merkittyjä reittejä ja talvella hiihtoladut.

 

Lisätietoa Lauhanvuoren ympäristöstä

 

Lauhanvuoren reitit

http://www.suupohja.fi/reitit/it_reitti1.html

 

Lauhanvuori facebookissa

http://www.facebook.com/lauhanvuorenkansallispuisto