Untitled Document Lappi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

Selaa karttaa klikkaamalla.

Maailmanperintökohteet

Pohjanlahden Rantatien varrella sijaitsee neljä UNESCOn maailmanperintökohdetta: Vanha Rauma, Lapin Sammallahdenmäki, Merenkurkun saaristo ja Struven ketju. Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on esimerkiksi poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista, merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi, kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Luonnonperintökohde voi olla edustava esimerkki maapallon tärkeästä kehitysvaiheesta tai käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Se voi myös edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin tyyssija. Listätietoa UNESCON maailmanperintökohteista ja -sopimuksesta löydät täältä.

 

Vanha Rauma

Vanha Rauma on tyypillinen pohjoismainen puukaupunki. Se on yhtenäinen kokonaisuus, jonka tunnuspiirteitä ovat eri ikäiset, yksikerroksiset rakennukset, osin keskiajalta periytyvä katuverkko sekä elinvoimainen kaupunkiyhdyskunta asuntoineen, liikkeineen ja palveluineen. Vanha Rauma merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991.

 

Vanhan Rauman erityisluonne historiallisena kaupunginosana vakiintui 1900-luvun alussa. Kaupunki laajeni muualle ja Vanha Rauma säästyi uudistuksilta. Vuoden 1981 asemakaavassa vahvistettiin 1960-luvulla alkanut voimakas pyrkimys alueen suojeluun ja turvattiin Vanhan Rauman arvokkaan ympäristön ja rakennuskannan säilyminen.

 

Suurin osa 100-200-vuotiaista puurakennuksista on kunnostettu viimeisten 30 vuoden aikana. Talot on varustettu nykyajan mukavuuksin ja Vanhasta Raumasta on tullut haluttu asuinympäristö. Kiinteistöjen yksityiset omistajat huolehtivat kaupungin viranomaisten ohjauksella rakennusten kunnossapidosta.

 

Vanhan Rauman verkkosivuilla voit tutustua Vanhan Rauman rakennusperintöön ja perinteisiin ammatteihin:  http://www.oldrauma.fi/index_sf.html
Rauman kaupungin sivustot esittelevät Vanhan Rauman aluetta:  http://www.rauma.fi/info/vanha_rauma.htm
Virtuaalinen Vanha Rauma [Rauman kaupunki] http://www.rauma.fi/kmos/mallit/

 

Sammallahdenmäki

Raumalla (entisessä Lapin kunnassa) Ala-Satakunnassa sijaitseva Sammallahdenmäki on ainutlaatuinen muinaisjäännösalue, joka merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena.

 

Kalliolla noin kilometrin matkalla on pieninä ryhminä yhteensä 36 kivistä koottua hautaröykkiötä. Näyttävässä kokonaisuudessa on erilaisia pronssikauden röykkiötyyppejä: matalia, pyöreitä pikkuröykkiöitä, suuria kekomaisia hiidenkiukaista ja pyöreitä kehäröykkiöitä. Röykkiöalueen länsipuolella pilkottaa ruohottunut Saarnijärvi, joka vielä pronssikaudella oli merenlahti.

 

Sammallahdenmäen röykkiökalmiston tunnetuimmat yksittäiset muinaisjäännökset ovat vallimainen “Huilun pitkä raunio” sekä nelikulmainen “Kirkonlaattia”. Pitkä raunio on 24 metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä. Kirkonlaattian kaltaista nelikulmaista latomusta ei tunneta muualta Suomesta ja muoto on poikkeuksellinen koko skandinaavisen pronssikulttuurin alueella. Kiveys on lattiamaisen tasainen, kooltaan noin 19 x 18 metriä.

 

Sammallahdenmäen verkkosivut (museovirasto)

 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/muinaisjaannosten_hoito/kohteita/sammallahdenmaki

Tietoa maailmanperintökohteista Rauman matkailun sivustoilla:

 

http://www.visitrauma.fi/

 

 

Struven ketju

Ns. Struven kolmiomittausketju hyväksyttiin heinäkuussa 2005 Suomen kuudentena kohteena maailmanperintö-luetteloon. Se edustaa maailmanperintöluettelossa tieteen ja tekniikan historiaa. Struven kolmiomittausketju (Struve Geodetic Arc) on rakennettu ja mitattu vuosina 1816 – 1855 saksalaisen tähtitieteilijä F. G. W. Struven johdolla. Mittauksen avulla selvitettiin maan kokoa ja muotoa. Struven ketju koostuu kymmenen valtion alueella (Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova) sijaitsevista mittauspisteistä. Suomen osalta kohteeseen sisältyy kuusi mittauspistettä, jotka sijaitsevat Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Korpilahdella, Torniossa, Ylitorniolla ja Enontekiöllä.

 

Yksi Struven ketjun suojelluista mittapisteistä sijaitsee matkailutien lähettyvillä Alatorniossa. Alatornion kirkon kellotornissa sijaitseva piste(Tornea) mitattiin vuonna 1842. Mittauksen aikaan tehtyjä kaiverruksia on edelleen nähtävissä vuonna 1797 rakennetun kirkon tornin kellohuoneen seinissä. TORNEA , Alatornio mittauspisteen koordinaatit ovat 65°49’48” pohjoista leveyttä ja 24°09’26” itäistä pituutta.

 

Struven ketju – Maanmittauksen taidonnäyte ennen satelliittien aikaa
[Maanmittauslaitoksen verkkosivut] http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju

 

 

Merenkurkun saaristo

Merenkurkun saaristo hyväksyttiin heinäkuussa 2006 Suomen ensimmäisenä luontokohteena Unescon maailmanperintöluetteloon. Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga Kustenin maailmaperintökohteen laajennus. Ne muodostavat geologisen kokonaisuuden, jossa maankohoaminen on nähtävissä ainutlaatuisella tavalla.

 

Merenkurkussa maankohoaminen on hyvin voimakasta, keskimäärin 8 mm vuodessa. Saaristo muuttaa jatkuvasti muotoaan. Uusia saaria nousee, merenlahdet muuttuvat järviksi ja veneväylät mataloituvat. Maa-ala kasvaa vuosittain sadalla hehtaarilla.

 

Merenkurkun maailmanperintöalueeseen sisältyy sekä yksityisiä että valtion omistamia alueita, joista osa on luonnonsuojelualueita. Kohteen hallinnointia, hoitoa, kehittämistä ja markkinointia varten perustetaan työryhmä, jonka työtä koordinoi Metsähallitus.

 

Merenkurkun saaristo [Metsähallituksen verkkosivut]

http://www.kvarken.fi

 

Merenkurkun saaristo – maailman luonnonperintökohde [Länsi-Suomen ympäristökeskuksen verkkosivut] http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=188288&lan=fi

 

Merenkurkun saaristo Suomen ensimmäiseksi luontokohteeksi Unescon maailmanperintöluetteloon [Ympäristöministeriön verkkosivut] http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=192900&lan=fi
Karttakuva alueesta (Ympäristöministeriön verkkosivustot)

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=42282&lan=fi

 

 

Maailmanperintölinkkejä:

Maailmanperintökohteet (ympäristöministeriön verkkosivustoilla)

http://www.nba.fi/fi/museot/maailmanperintokohteet_suomessa

 

Maailmanperintökohteista Opetusministeriön sivustoilla: http://www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/maailmanperinto/?lang=fi

 

Suomen maailmanperintökohteiden esite pdf-tiedostoina
Maailmanperintö suomi2010 (2.27 MB)

Maailmanperintö-esite_ suomi 2010

 

UNESCOn maailmanperintökohteet Suomessa
Maailmanperintö ruotsi2010 (2.27 MB)
UNESCOs världsarv i Finland

Maailmanperintö-esite_ruotsi 2010

 

Maailmanperintökohteet kartalla [Google Maps]: