Adress

Vörå kommun
Vöråvägen 18
66600 VÖRÅ

Telefon och E-postaddres

+ 358 (0)6 3821 111
vora@vora.fi

Webbplatsen

www.vora.fi
www.vora.fi - Sevaerdheter och Besoeksmal
www.kvarkenguide.org
www.kvarken.fi
www.osterbotten.fi

Vörå

 

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten och är en naturnära och trygg plats att bo på. Kommunen är en tvåspråkig livskraftig landsbygdkommun med skärgårdsdel. Svenska är majoritetsspråk. Kommunen är en attraktiv boendekommun, som kan erbjuda boendemiljöer i olika kommundelar; centrumbetonade, havsnära eller i traditionell jordbruksmiljö med hög livskvalitet. När det gäller mottagning och integrering av invandrare är kommunen en föregångare. Händelser: Vörådagarna

 

Vörå kommun ansvarar för innehållet i framställningen.

 

Broschyren (.pdf)

 

 

Vörå kyrka


Vörå kyrka är Finlands äldsta träkyrka, uppförd 1626. Den anslöts till en stensakristia, som byggts år 1519 och tillhört en tidigare kyrka på samma plats. Kyrkan byggdes som en enskeppig så kallad blockpelarkyrka, men byggdes om till en korskyrka 1777.

 

Kimo bruk


Kimo bruk är ett levande kulturcentrum där gammal bruksmiljö och naturskönt parkområde möter nutiden. Här erbjuds många möjligheter till aktivitet, förströelse, vila och rekreation. På området kring nedre hammaren omges Bruksgården av muséet, hammarruinen, och smedjorna samt av vandringsstigar, dammar och forsar och Einars café där många evenemang äger rum varje år. För mer info besök www.kimobruk.fi