Adress

Malax kommun
Malmgatan 5
66100 MALAX

Telefon och E-postaddres

+ 358 (0)6 3477 111

Webbplatsen

www.malax.fi
www.malax.fi - Turist

Malax

Brinkens museum. Bild: Kommuns fotoarkiv Merenkurkun venemuseo. Kuva: Anders Hendricksson, kunnan kuva-arkisto Åminne folkpark. Bild: Kommuns fotoarkiv Malax kyrka. Bild: Anders Hendricksson, kommuns fotoarkiv

 

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro samt den regionala service som staden Vasa erbjuder. Via Strandvägen når man snabbt staden eller kommunens olika byar. I Malax bor ungefär 5600 personer och de flesta har svenska som modersmål. Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerade till Malax och Petalax ådalar men till Malax hör också skärgårdsidyllen Bergö – en pärla mitt i Unescos världsarvsområde. Bygden är lantbruksdominerad men även andra verksamheter som t.ex. metall- och båtindustrin är framstående. Det finns mångsidiga idrottsmöjligheter i kommunens byar. Målet är att bevara och utveckla Malax till en kommun med välfärd, verksamheter och mötesplatser som tilltalar både invånare och besökare.

 

Malax kommun ansvarar för innehållet i framställningen.