Adress

Kronoby Kommun
PB 22
68501 KRONOBY

Telefon och E-postaddres

+ 358 (0)6 8343 000
kronoby.kommun@kronoby.fi

Webbplatsen

www.kronoby.fi
www.7siltaa.com - Sju broars skärgård
www.pohjanmaa.fi - Österbotten turism
Kryssninga med Max -Line katamarin

Naturstiga och kanotled

www.kortjarvi.fi
www.kronoby.fi

Kronoby

  

 

Kronoby, som genomkorsas av två åar, Kronoby å och Perho å, har en omväxlande natur. I väster finns Larsmosjön med skärgård och badmöjligheter. I öster finns kommundelarna Terjäv och Nedervetil, som med sina vackra backar och åsar helt skiljer ur från det i övrigt flacka österbottninska landskapet. Hantverket har starka traditioner i Kronoby och fortfarande lever t.ex. den traditionella sävslöjden kvar.

 

Kronoby kommun har mycket att erbjuda. Servicenivån är god och det finns gott om aktiviteter och evenemang för alla. På Kronoby hembygdsförenings museum, i Hopsala by är Gammaldagsmarknad i början av augusti. Det finns många möjligheter till friluftsliv och motion i Kronoby kommun. Regnbågsforell utplanterad i naturskön vattensamling vid Kronobyåsen. 4 km från Kronoby centrum mot Karleby. Där finns också fiskekortsautomat och grillplats. Det finns också möjlighet till kanotturer och paddling utmed åar och sjöar. Kronoby å är en högvattens å, vattennivån framför allt i forsarna är tillräcklig främst om våren. Det rika sjösystemet i Terjärv och Nedervetil är också ypperlig för kanotturer. Paddlingsguide över skärgården med landstigningsställen och pausställen, fås från Kronoby kommungård och sommartid från turistinfo.

 

Information från Kronoby kommuns sidorna.