Untitled Document Lappland Norra Österbotten Mellersta Österbotten Södra Österbotten Österbotten Satakunta Egentliga Finland

Väghistoria

Den postväg som löpte längs Bottniska vikens kustområden har en mångsidig historia. Såväl postbönder som skatteindrivare har färdats längs vägen. Militären har behövt vägen för sina trupper. Man har använt rutten för att ta sig till kyrkan eller till grannbyarna. Även om den gamla rutten inte längre är i användbart skick till dess alla delar, har stommen bevarats förvånansvärt bra. Strandvägen har blivit lite till sidan av dagens raka och snabba riksvägar. Detta har för sin del gjort det möjligt att den gamla vägmiljön och de nationellt värdefulla byggnadshelheterna har bevarats ända till våra dagar.

 

Att röra sig vattenledes var ett naturligt och enkelt sätt att färdas från en plats till en annan. Längs vattendrag nådde man dock inte överallt och menförestiden försvårade användningen av dem. Den tvärgående trafiken över de vattenleder som rann till havet var man tvungen att ordna med hjälp av broar eller färjor. De första rutterna till lands var stigar, vintervägar och likvägar. De vägar som löpte mellan stora knutpunkter och de viktigaste byarna blev med tiden officiella landsvägar. Underhållet av vägarna sköttes sedanmera av landskapen.

 

Förstärkningen av den svenska regeringsmakten och katolska kyrkans ställning samt organiseringen av slottsförvaltningen förde med sig åtgärder angående förbättringen av de vägar som användes av förvaltningen. I Magnus Erikssons landslag på slutet av 1300-talet stadgades det om bredden på vägar och broar. Vägbygget förknippades med jordägande vilket ledde till att kyrko-, tings- och kvarnvägar skildes från byvägar. Dessutom ålades det straff för försummande av skötseln av vägar och broar. Enligt lagen skulle minst en väg leda till varje by.

 

 

Källor och tilläggsinformation:

bl.a. Viertola 1974, Salminen 1993 & 1997, Suvanto 1973, Nenonen 1999, Toivo 1997, Masonen 1999, Heino 1987 samt Pohjanlahden Rantatie – ratsupolusta rannikon matkailutieksi (Åbo universitet, Utbildningsprogrammet för kulturproduktion och landskapsforskning)