Untitled Document Lappi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

Selaa karttaa klikkaamalla.

Matkailutiehanke

Pohjanlahden Rantatie -matkailutiehankkeen vaiheita

 

Selkämeren rannikon matkailutiehanke 2008 -2010

Matkailutien hankkeistaminen aloitettiin Satakunnan rannikkoalueelle sijittuvalla paikalliskehittämishankkeella. Matkailutie -hankkeen taustavoimaksi lähti Kasitie Ry. Hankkeen rahoitus saatiin Euroopan aluekehittämisrahastosta (EAKR) ja Satakunnan rannikon kunnilta. Hankkeen tavoitteina oli länsirannikkoa kulkeneen vanhan postitien (Rantatien) historian ja mahdollisuuksien selvittäminen. Vanhan postitien linjaus tutkittiin ja tallennettiin museon Pakki – tietokantaan. Tielinjaus saatiin myös Satakunnan maakuntakaavaan. Syksyllä 2010 Liikennevirasto myönsi Kasitie ry:n hakemuksesta Pohjanlahden Rantatielle valtakunnallisen matkailutiestatuksen. Pohjanlahden Rantatien historiasta ja  tulevaisuuden näkymistä ilmestyi 2009 Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman tuottama julkaisu “Pohjanlahden Rantatie, ratsupolusta rannikon matkailutieksi”. Kirjassa esitellään Satakunnan rannikolla kulkenutta vanhaa rantatietä. Artikkeleissa tutustutaan rantatien historiaan ja linjauksiin sekä pohditaan tien mahdollisuuksia muun muassa esihistoria-, kulttuuri-, geokätkentä- ja luontomatkailun näkökulmasta.

 

Pohjanlahden Rantatie. Ratsupolusta rannikon matkailutieksi

 

Elinkeinojen kehittämishanke 2011- 2012

Vuonna 2011 Pohjanlahden Rantatien ylimaakunnallinen matkailutien kehittämishanke. Hankeen rahoittajina olivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELYT 100 %: lla rahoituksella. Kuuden maakunnan alueella operoivan hankkeen tehtäviin kuului suunnitella ja toteuttaa
•    Matkailutietunnus
•    Matkailutien viitoitussuunnitelma
•    Matkailutien reitin vieminen tierekisteriin
•    Graafinen ja visuaalinen ilme ja konseptisuunnitelma
•    Nettiportaali
•    Tutkimusosahankkeet (Tutkimusosahankkeiden julkaisut löytyvät Kansalliskirjaston julkaisupalvelu Doriasta hakusanalla “pohjanlahden rantatie”)
•    Tiedotus, viestintä ja markkinointi
•    Kuntien ja kaupunkien sekä matkailualan toimijoiden sitouttaminen matkailutiekonseptiin

 

Yleishyödyllinen investointihanke 2011- 2012

Yhtäaikaa kehittämishankkeen kanssa käynnissä oli matkailutien investointihanke, joka sisälsi matkailutiekylttien tilauksen ja asennuksen. Investointihanketta rahoittivat 70% osuudella alueelliset ELY- keskukset  ja 30 % osuudella matkailutien kunnat ja kaupungit. Kylttien asennustyö kilpailutettiin Hilmassa ja kylttien asentaminen tapahtuu tarjouskilpailun voittaneen yrityksen toimesta kesällä ja syksyllä 2012.

 

Matkailutiehankkeen yhteistyötahoja

•    Liikennevirasto
•    Kasitie ry – Riksåttan rf.
•    Kunnat ja kaupungit
•    Hankkeen ohjausryhmä
•    ELY-keskukset
•    Matkailuviranomaiset
•    Matkailupalvelujen tuottajat
•    Metsähallitus/ kansallispuistot
•    Paikalliset ja valtakunnalliset projektit ja hankkeet
•    Alueelliset yliopistokeskukset

 

Matkailutien tavoitteita

Matkailutiehankkeen tavoitteena oli parantaa länsirannikon imagoa elinvoimaisena asuin- ja matkailualueena, saada länsirannikolle lisää matkailijoita ja lisätuloja yrityksille, kehittää alueen yritysten välistä yhteistyötä, palveluita, tehostaa tuotteistamista ja markkinointia ja lisätä matkailutien alueen tunnettuutta sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä matkailua Pohjanlahden Rantatien alueella ja lähialueella sekä kehittää matkailua kestävän kehityksen ja kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Vaikutukset

Matkailutie-liikennemerkki yksistään ei tuota matkailutielle riittävästi lisäarvoa.  Alueellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja markkinoinnin tukitoimia. Välittömiä liikenteellisiä vaikutuksia saadaan aikaan, jos matkailutie palveluineen synnyttää uuttaa liikennettä Pohjanlahden Rantatielle ja liikenne vaihtaa reittiä. Jos matkailutien tuotteistaminen ja markkinointi on onnistunutta, matkailutiellä on myönteisiä vaikutuksia maaseudun matkailuyrityksille, elinkeinotoiminnalle ja aluekehitykselle.